Законодавство України та нормативно-правові акти,
що регулюють ліцензовану діяльність «ЕЛКОМ» в сфері постачання електроенергії споживачу:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:


1.

Закон України «Про ринок електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

2.

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2237-19#Text

3.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text

4.

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text

5.

Закон України «Про захист персональних даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

6.

Закон України «Про захист прав споживачів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

7.

Закон України «Про звернення громадян»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

8.

Закону України «Про інформацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НКРЕКП:


1.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text

2.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text

3.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text

4.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу системи розподілу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text

5.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text

6.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text

7.

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text